Komiteler

Denetim Komitesi
Mithat KILIÇ – Başkan
Sezai BEKGÖZ – Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi
Sezai BEKGÖZ – Başkan
Mithat KILIÇ – Üye
Mustafa Arslan – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi
Mithat KILIÇ – Başkan
Sezai BEKGÖZ – Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Usul ve Esasları
Denetim Komitesi Çalışma Esasları
Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları