Genel Kurul

Genel Kurul Toplantı Tutanakları:

2022
Acıselsan 2022 Olağan Genel Kurul Çağrı
Acıselsan 2022 Olağan Genel Kurul Gündem
Acıselsan 2022 Olağan Genel Kurul Vekaletname
Acıselsan 2022 Olağan Genel Kurul Hazirun
Acıselsan 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2021
Acıselsan 2021 Olağan Genel Kurul Tutanak
Acıselsan 2021 Olağan Genel Kurul Hazirun
Acıselsan 2021 Olağan Genel Kurul Vekaletname
Acıselsan 2021 Olağan Genel Kurul Gündem
Acıselsan 2021 Olağan Genel Kurul Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
Acıselsan 2021 Olağan Genel Kurul Çağrı
2020
Acıselsan 2020 Olağan Genel Kurul Çağrısı
Acıselsan 2020 Olağan Genel Kurul Gündem
Acıselsan 2020 Olağan Genel Kurul Vekaletname
Acıselsan 2020 Olağan Genel Kurul Hazirun
Acıselsan 2020 Olağan Genel Kurul Tutanak
2019
Acıselsan 2019 Olağan Genel Kurul Çağrısı
Acıselsan 2019 Olağan Genel Kurul Gündem
Acıselsan 2019 Olağan Genel Kurul Vekaletname
Acıselsan 2019 Olağan Genel Kurul Hazirun
Acıselsan 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2018
Acıselsan 2018 Olağan Genel Kurul Çağrısı
Acıselsan 2018 Olağan Genel Kurul Gündem
Acıselsan 2018 Olağan Genel Kurul Vekaletname
Acıselsan 2018 Olağan Genel Kurul Hazirun
Acıselsan 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2017
2017 Yılı Olağan Gen. Kur. Çağrı
2017 Yılı Olağan Gen. Kur. Vekaletname
2017 Yılı Olağan Gen. Kur. Gündem
Toplantı Tutanağı 30062018
2017 Yılı Hazır Bulunanlar Listesi
2016
2016 Yılı Olağan Gen. Kur. Çağrı
2016 Yılı Olağan Gen. Kur. Vekaletname
2016 Yılı Olağan Gen. Kur. Gündem
Esas Sözleşme Tadil Tasarısı
Kar Dağıtım Tablosu
2016 Yılı Tutanak
2016 Yılı Hazır Bulunanlar Listesi
2015
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı (PDF)
Acıselsan 2015 Olağan Genel Kurul Vekaletname (PDF)
Acıselsan 2015 Olağan Genel Kurul Gündem (PDF)
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (PDF)
2015 Yılı Hazır Bulunanlar Listesi – 2015 Yılı Tutanak