Çevre Haberleri
Atık Yönetimi

Sektörde kurulan ilk firmalardan biri olarak Acıselsan Acıpayam Selüloz ve Tic. A.Ş., Verusa Grubu sürdürülebilirlik prensipleri çerçevesinde, sıfır atık yaklaşımı ile öncelikle atıkların kaynağında önlenmesi, azaltılması, kaçınılmaz olarak çıkan atıkların da mümkün olan en yüksek oranda geri kazanılarak, yeniden kullanılması kapsamında çalışmalarını sürdürmektedir.

Atık yönetimi faaliyetleri; atığın kaynağında özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolünü kapsamaktadır. Acıselsan, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2872 Çevre İzin ve Lisans yönetmeliği kapsamında 5 yıl süreli “Hava Emisyon ve Tehlikesiz Atık Geri Kazanım” Çevre İzni ve Lisansına, buna ek olarak 2022 yılı sonuna kadar T.C. Denizli Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından verilen Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayırma Belgesi’ne sahiptir.

2019 yılı içerisinde kağıt, karton, plastik, tehlikeli maddelerin kalıntılarını içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş ambalajlar, karışık metaller ve sıvı-katı yağlar toplamında 42,951 kg Acıselsan üretim atığı anlaşmalı atık yönetimi ve geri dönüşüm şirketleri vasıtası ile bertaraf edilmiştir.

Çevre Kamu Denetimleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan düzenli kamu denetimleri kapsamında, Şubat 2019 tarihinde yapılan denetimde Acıselsan üretimlerinde çevreye zarar verecek herhangi bir uygunsuzluk saptanmamıştır. Nisan 2019 tarihinde emisyon ölçümleri gerçekleştirilmiş ve sonuçlar çevre standartlarına uyumlu çıkmıştır.

Çevre Dostu Üretim ve Organik Tarım

Fabrikamızın 1973 yılında kurulduğu arazide su kaynakları, çevre ve bitki örtüsü ilk günkü gibi korunmuş olup civar alanlarda tarım yapılmaya devam edilmektedir.