Aydınlatma Metni
 1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında:

İşbu “Genel Aydınlatma Metni”, ACISELSAN Acıpayam Selüloz San. Ve Tic. A.Ş.  (“ACISELSAN A.Ş.”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, KVKK’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak size bilgi vermek ve aşağıdaki hususlarda onayınızı almak amacıyla sunulmaktadır.

Bize sağladığınız kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşaya karşı korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

Çalışanlarımızın kişisel verileriyle ilgili bilgilendirme Personel İçin Aydınlatma Metni ile sağlanmaktadır.

 1. Aldığımız Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçlarımız:

ACISELSAN A.Ş., web sitesi (www.aciselsan.com.tr  )ve bu aydınlatma metninde yer verilen diğer kanallar vasıtasıyla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizi, yine bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlemektedir. ACISELSAN A.Ş.,  açık adresi Aşağı Mahalle Acıselsan Cad.  No:25 Acıpayam/ DENİZLİ ve vergi numarası Acıpayam Vergi Dairesi – Vergi No: 0050014872’dir. KVKK açısından Şirketimiz “Veri Sorumlusu” sıfatıyla faaliyet göstermektedir.

ACISELSAN A.Ş.’ye ait web sitesini ziyaret ettiğinizde ve/veya ACISELSAN A.Ş. ile kişisel verilerinizi bu aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçları kapsamında kullanılmak üzere paylaştığınızda, bu aydınlatma metninde ve web sitemizde yer alan gizlilik politikasında yer alan hükümler konusunda bilgilendirilmiş kabul edilirsiniz.

ACISELSAN A.Ş. olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde ve şirket faaliyetlerimizi sürdürebilmek adına yaptığımız işlemlerde kişisel verileri topluyoruz.

 1. Müşterilerimizden Toplanan Kişisel Veriler: Adı-soyadı, e-posta adresi, adresi, telefon no, çekilmesi halinde fotoğraf, tesisimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri, araç plaka no vb veriler.
 2. Tedarikçilerimizden Topladığımız Kişisel Veriler: Ürün veya hizmet satın alma sürecinde, tedarikçi yetkilisi ve çalışanlarının adı-soyadı, iletişim bilgileri (Telefon, e-posta), tesisimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri, araç plaka no vb veriler.
 3. Yatırımcılarımızdan Topladığımız Kişisel Veriler: Yatırımcıların adı-soyadı, TC Kimlik no, işlem tutarı, tesisimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri, araç plaka no vb veriler.
 4. Bayilerimizden Topladığımız Kişisel Veriler: Bayi yetkilisi / personellerinin adı-soyadı, iletişim bilgileri (Telefon, e-posta), tesisimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri, araç plaka no vb veriler.
 5. Sendika Yetkililerinden Topladığımız Kişisel Veriler: Sendika yetkilisinin adı-soyadı, iletişim bilgileri (Telefon, e-posta), tesisimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri, araç plaka no vb veriler.
 6. İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Çevre Görevlisi, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı vb: Adı-soyadı, TC Kimlik No, mesleki ünvanı, iletişim bilgileri (Telefon, e-posta), tesisimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri, araç plaka no vb veriler.
 7. İş Başvurusu Yapan Çalışan Adaylarından Topladığımız Kişisel Veriler: Kimlik, iletişim, mesleki deneyim (Öğrenim, eğitim ve çalışma geçmişi), adli sicil kaydı, referansların kimlik ve iletişim verileri, uyruk, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni durum, askerlik durumu, sağlık / engellilik durumu vb. Adayın özgeçmişinde, bunun dışında kendi isteği ile paylaştığı kişisel verileri olabilir.
 8. Diğer Paydaşlar: İş faaliyetlerinin yürütümü sırasında temas edilen diğer taraflardan alınan adı-soyadı, iletişim bilgileri, tesisimizi ziyareti halinde güvenlik kamerası görüntüleri, araç plaka no vb veriler.

İşleme Amaçlarımız: (VERBİS kaydımızda kategorik bazda tümü mevcuttur)

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak kaydıyla, işleme amaçlarımız:

 1. Mevzuatta düzenlenen hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek
 2. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlamak ve doğru teklifi sunabilmek
 3. Müşterilerle iletişimi geliştirmek ve daha etkin ve kaliteli hizmet sunabilmek
 4. Pazarlama ve satış süreçlerini yürütülebilmek
 5. Üretim, kalite kontrol, satış ve satış sonrası hizmetleri sürdürmek
 6. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi vermek
 7. Risk yönetimini gerçekleştirmek
 8. Hukuki süreçleri gerçekleştirmek
 9. İletişim süreçlerini gerçekleştirmek
 10. Faturalandırma ve tahsilatı yapmak
 11. İşe başvuru süreçlerini yönetmek ve adayı değerlendirmek (İş başvurusu yapan adaylar için)
 12. Satın alma süreçlerini yürütmek (Tedarikçiler için)
 13. İş süreçlerimizi yürütebilmek (Diğer taraflar)

Bu kişisel veriler; ACISELSAN A.Ş. olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK 5. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda imha edilecek veya anonimleştirilerek kullanılacaktır.

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Yollarla Topluyoruz:

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında ve kanuni yükümlülüklerin ve hizmet şartlarının yerine getirebilmesi amacıyla toplanır.

ACISELSAN A.Ş.’ye doğrudan sizin tarafınızdan sağlanan kişisel veriler: İletmiş olduğunuz tüm bilgi ve belgeler, teklif talepleri, sözleşmeler, siparişler, iş başvuru formu veya özgeçmişler, tedarikçi personellerine ait mesleki yeterlilik belgeleri vb.

Üretim, satış, hizmet sunumu sırasında toplanan kişisel veriler:  Yazışmalar, e-posta yazışmaları, telefonla veya yüz yüze görüşmeler vb

Organizasyonlarda toplanan kişisel veriler: Sektörel fuar organizasyonlarında veya karşılıklı gerçekleştirilen ziyaretlerde, görüşmelerde toplanan bilgi ve belgeler.

Yatırımcılardan toplanan kişisel veriler: Borsa işlemleri

ACISELSAN A.Ş.’ye yaptığınız ziyaretlerde toplanan kişisel veriler: Güvenlik girişinden itibaren, güvenlik kamerası işareti bulunan alanlarda, güvenlik kamerası ile çekilen görüntüler kaydedilmektedir. Araç plaka no, ziyaretçi adı-soyadı vb bilgiler de alınmaktadır. Wifi bağlantısı kullanımı halinde IP No kaydedilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz:

ACISELSAN A.Ş., söz konusu kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla ilgili taraflarla paylaşabilir ve aktarabilir. Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen işlenme ve paylaşım amaçları haricinde veya açık rızanız olmadan üçüncü kişilerle paylaşılmaz.

Elektronik ortamda tutulan kişisel verileriniz, şirketimizin sunucu ve veri depolama ünitelerine (yurtiçi) aktarılır.

Çalışan adaylarının iş başvuru formları, web sitemiz aracılığı ile ilettikleri bilgileri veya elden / e-posta ile gönderdikleri özgeçmişleri açık rızası olmaksızın başka kişi ve kuruluşlara aktarılmaz..

Diğer taraflardan toplanan kişisel veriler, işleme amacı doğrultusunda aktarımı gerekiyorsa, açık rızayı gerektiren hallerde veri sahibinin açık rızasını alarak veya kanuni gereklilik ya da açık rıza dışı işleme şartı gereği olarak yetkili kişi, kurum veya kuruluşlara aktarılabilir.

 1. Veri Sahibinin (İlgili Kişinin) Hakları

KVKK gereğince, veri sahibi olarak, kişisel verilerinizin:

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme
 • İşlendiyse bilgi talep etme
 • İşlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurtiçi veya dışında aktarıldığı üçüncü tarafları bilme
 • Eksik ya da yanlış işlenmişse veya değişmişse, düzeltilmesini talep etme
 • KVKK Madde 7 çerçevesinde, silinmesini veya yok edilmesini isteme
 • Aktarıldığı üçüncü kişilerden de yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
 • Münhasıran otomatik sistemlerle analiz edilmesi nedeniyle aleyhte bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • KVKK’ya aykırı işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Bu kapsamda yapacağınız talepler 6698 Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında yazılı olmalıdır. Bunun için, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren ve Şirketimiz tarafından internet sitesinde (www.aciselsan.com.tr)  sunulan başvuru formu ile Şirketimizin adresine bizzat başvurabilir, başvurunuzu noter kanalıyla göndererek yapabilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kullanıcı / Kullanıcılar, Şirketimiz web sitesinde işlem yapmadan önce sitede yer alan Şirket Gizlilik Politikası, Kişisel Veri Saklama ve  İmha Politikası ve yukarıda belirtilen Kişisel Verilerle İlgili Genel Aydınlatma Metni’ni okuduklarını, bu metinlerde belirtilen tüm hususlara uyacaklarını, web sitesinde yer alan içeriklerin ve ACISELSAN A.Ş.’ye ait tüm elektronik ortam ve bilgisayar kayıtlarının Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 193 uyarınca kesin delil sayılacağını gayrıkabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Bizimle İletişime Geçin: Genel Aydınlatma Metni veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize Aşağı Mahalle Acıselsan Cad.  No:25 Acıpayam/ DENİZLİ adresinden veya 0258 518 11 22 telefondan ulaşabilirsiniz.

 1. Yürürlük ve Değişiklikler

Bu aydınlatma metni, 01.03.2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Kanunda veya Kişisel Veri Envanteri’nde değişiklikler olması halinde, revizyon numarası ve tarihi değiştirilerek, paydaşlara yeniden bilgilendirme yapılacaktır.